Agencija za sprječavanje korupcije

Služba za pravne,opšte poslove, edukacije i upravljanje ljudskim resursima

Nada Stanišić
 
Sekretarka Agencije
Nenad Šaveljić
 
Samostalni referent
Ranka Todorović
 
Viša namještenica I
Svetlana Šaveljić
 
Namještenica - higijeničarka
-
 
Samostalni savjetnik I
-
 
Viši savjetnik III

Agencija za sprječavanje korupcije