Agencija za sprječavanje korupcije

Odsjek za odnose sa javnošću, istraživanje i kampanju

Branko Krivokapić
 
Načelnik
Marija Savić
 
Samostalna savjetnica I
Ana Mijušković
 
Samostalna savjetnica I
Dejana Balić
 
Viša savjetnica III
Upražnjeno
 
Viši savjetnik III

Agencija za sprječavanje korupcije