Agencija za sprječavanje korupcije

Odsjek za međunarodnu saradnju,standarde i odnose sa javnošću

Marina Mićunović
 
Načelnica
Nina Sekulović
 
Samostalna savjetnica I
Upražnjeno
 
Samostalni savjetnik I
Jovana Pejović
 
Viša savjetnica III
Upražnjeno
 
Samostalni savjetnik I
Upražnjeno
 
Viši savjetnik III

Agencija za sprječavanje korupcije