Agencija za sprječavanje korupcije

Odsjek za međunarodnu saradnju,standarde i odnose sa javnošću

Upražnjeno
 
Načelnica
Nina Sekulović
 
Samostalna savjetnica I
Ana Mijušković
 
Samostalna savjetnica I
Jovana Pejović
 
Viša savjetnica III
Branko Krivokapić
 
Samostalni savjetnik I
Dejana Balić
 
Viša savjetnica III

Agencija za sprječavanje korupcije