Agencija za sprječavanje korupcije

Obrasci

 datum: 2.03.2016. objavljen: 4.03.2016.
 datum: 1.03.2016. objavljen: 4.03.2016.
 datum: 29.02.2016. objavljen: 4.03.2016.
 datum: 21.02.2016. objavljen: 9.03.2016.
 
Ovo je samo primjer upitnika za procjenu rizika, a organ vlasti može da kreira upitnik prema navedenom primjeru, u skladu sa svojim potrebama.
 datum: 20.02.2016. objavljen: 4.03.2016.
 datum: 19.02.2016. objavljen: 9.03.2016.

Obrasci