Agencija za sprječavanje korupcije

Kontakt

AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

Kralja Nikole 27/V
81000 Podgorica
Crna Gora

Radno vrijeme: od 7h do 15h

Radno vrijeme arhive: od 8h do 13h

Pauza: od 11:00 do 11:30h

KABINET DIREKTORA
Tel: 020 44 77 02
Email: kabinet@antikorupcija.me


SAVJET AGENCIJE

Sekretar Savjeta
Tel: 020 44 77 05
Fax: 020 44 77 03
Email: aleksandra.vojinovic@antikorupcija.me

KONTAKT ZA ODNOSE SA MEDIJIMA

Email: pr@antikorupcija.me

SEKTOR ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA I PROVJERU PRIHODA I IMOVINE

Odsjek za sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera
Tel: 020 44 77 14

Odsjek za povjeru podataka iz izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera
Tel: 020 44 77 27 , 020 44 77 09 , 020 44 77 28

Odsjek za pokretanje upravnih,prekršajnih postupaka i postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama
Tel: 020 44 77 11 , 020 44 77 12

SEKTOR ZA KONTROLU FINANSIRANJA POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA,PREVENCIJU KORUPCIJE,INTEGRITET,LOBIRANJE I POSTUPANJE PO PRIJAVAMA ZVIŽDAČA

Odsjek za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja
Tel: 020 44 77 06 , 020 44 77 24

Odsjek za integritet i lobiranje
Tel: 020 44 77 21, 020 44 77 22
Email: integritet@antikorupcija.me

Odsjek za praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije
Tel: 020 44 77 19


Odsjek za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača
Prijava korupcije i zaštita zviždača:
Tel: 020 44 77 44
020 23 43 96
Email: prijavikorupciju@antikorupcija.me


SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I STANDARDE,EDUKACIJU,ISTRAŽIVANJA,KAMPANJE I ANALITIKU

Odsjek za međunarodnu saradnju,standarde i odnose sa javnošću
Tel: 020 44 77 16
Email: marina.micunovic@antikorupcija.me

Odsjek za edukaciju istraživanja kampanje i analitiku
Tel: 020 44 77 20; 020 44 77 30


Odsjek za informacione tehnologije
Tel: 020 44 77 26 , 020 44 77 15
Email: itdesk@antikorupcija.me


PISARNICA

Tel: 020 44 77 13

SLUŽBA ZA FINANSIJSKE POSLOVE
Tel: 020 44 77 17

Kontakt