Agencija za sprječavanje korupcije

Aktuelnosti

Direktorica Perović je učesnike događaja upoznala sa dobrim praksama i metodologijama koje primijenjuje Agencija, a koje osiguravaju neselektivnost u djelovanju, podupiru samostalnost i nezavisnost institucije.
 
21.03.2023.
Prepoznajući praksu iz ranijih godina, kada je većina izvještaja stizala u završnim danima marta, što je u priličnoj mjeri komplikovalo rad njenih ...
 
20.03.2023.