Agencija za sprječavanje korupcije

Aktuelnosti

Na plenarnoj sjednici održanoj od 13. do 17. juna u Strazburu razmatran je, između ostalih, i Evalucioni izvještaj za Crnu Goru „Prevencija korupcije u odnosu na najviše nivoe izvršne vlasti i policiju“, u okviru V kruga evaluacije
 
22.06.2022.
Na sastanku je zaključeno da će se saradnja Ministarstva sa ASK u predstojećem periodu intenzivirati, a naročito po pitanju uspostavljanja kvalitet...
 
6.06.2022.