Agency for Prevention of Corruption

Forms and others

 

 date: 10/24/2023 published: 10/24/2023
 date: 03/02/2016 published: 03/04/2016
 date: 03/01/2016 published: 03/04/2016
 date: 02/29/2016 published: 03/04/2016
 date: 02/21/2016 published: 03/09/2016
 
Ovo je samo primjer upitnika za procjenu rizika, a organ vlasti može da kreira upitnik prema navedenom primjeru, u skladu sa svojim potrebama.
 date: 02/20/2016 published: 03/04/2016

Forms and others