Agencija za sprječavanje korupcije

Jelena Perović

Funkcija: Direktorica Agencije za sprječavanje korupcije

Lični i kontakt podaci

Ime:
Jelena
Prezime:
Perović
Funkcija:
Direktorica Agencije za sprječavanje korupcije
Mjesto Rođenja:
Nikšić
Datum Rođenja:
29. septembar 1976.
Telefon:
020 447 702
Email:
kabinet@antikorupcija.me

Obrazovanje

 • Diplomirana pravnica, Pravni fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore

Radna karijera

 • 2015 – 2020. – predsjednica Osnovnog suda u Cetinju;
 • 2014 – 2015. – v.d. predsjednice Osnovnog suda u Cetinju;
 • 2008 – 2015. – sudija u krivičnom odjeljenju Osnovnog suda u Podgorici, članica krivičnog vanraspravnog vijeća tog suda i odjeljenja sudske prakse;
 • 2004 – 2008. – stručna saradnica u Osnovnom sudu u Podgorici;
 • 2001 – 2004. – sudijska pripravnica u Osnovnom sudu u Podgorici.

Ostalo

 • 2005 – 2006. angažovana na projektu ,,Trajno rješavanje statusa izbjeglih i raseljenih lica“ pri Komisiji za raseljena lica, podržanom od strane OEBS-a;
 • 2000 – 2014. članica Multidisciplinarnog tima za zaštitu žena i djece od nasilja u porodici, zlostavljanja i mučenja;
 • 2005. i 2020. završila obuke u vezi sa članovima 5, 6, 8, 10 i 14. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i obuku za PR suda;
 • Obučeni je predavač za član 3 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i kazne rada u javnom interesu;
 • 2015. bila polaznica Međunarodnog programa posjete za lidere (International visitor leadeship program – IVLP) u organizaciji Amasade SAD u Podgorici;
 • 2015 – 2019. angažovana kao predavač u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu:

- U okviru Kontinuirane obuke za mlade sudije i tužioce tokom 2016. bila predavač za krivična djela zloupotrebe položaja u privrednom poslovanu iz čl. 272 KZCG, zloupotreba
ovlašćenja u privredi iz čl. 276 KZCG i zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 KZCG, a koja se svrstavaju u koruptivna krivična djela;

- Predavač na temu „Zabrana zlostavljanja i mučenja“ za tužioce, sudije i NVO koje se bave zaštitom ljudskih prava;

 • Tokom sudijske karijere, sudila u predmetima za koruptivna krivična djela;
 • Autorka je stručnih radova „Pritvor u krivičnom postupku“ i ,,Nasilničko ponašanje – problemi u praksi“;
 • Od strane Komisije za ocjenjivanje Sudskog savjeta Crne Gore kao sudija i kao predsjednica suda ocjenjivana najboljim ocjenama;
 • Govori engleski jezik.

Za direktoricu Agencije za sprječavanje korupcije izabrana 24. jula 2020. godine.

Agencija za sprječavanje korupcije