Agencija za sprječavanje korupcije

Odsjek za pokretanje upravnih,prekršajnih postupaka i postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama

Dragana Šuković
 
Načelnica
Dalibor Šaban
 
Samostalni savjetnik I
Mirko Martić
 
Samostalni savjetnik I
Upražnjeno
 
Samostalna savjetnica I
Svetozar Trebješanin
 
Samostalni savjetnik I
Veljo Brajković
 
Samostalni savjetnik I
Upražnjeno
 
Samostalni savjetnik I
Nerma Franca
 
Samostalna savjetnica II
Upražnjeno
 
Samostalni referent

Agencija za sprječavanje korupcije