Agencija za sprječavanje korupcije

Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja

12. oktobar 2022.

Zakazuje se polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja za 14. novembar 2022. godine, u 13.30 časova u prostorijama Agencije za sprječavanje korupcije, ulica Kralja Nikole 27/V, Podgorica.

Prijava za polaganje ispita podnosi se Agenciji do 04. novembra 2022. godine. Osim prijave, potrebna dokumentacija je:

1) dokaz o visokom obrazovanju, sedmi nivo okvira kvalifikacija, podnivo jedan (VII1);

Troškovi za polaganje ispita u iznosu od 50 EUR uplaćuju se na žiro račun: Budžet Crne Gore – Agencija za sprječavanje korupcije broj 832-52012-40, svrha uplate: Naknada za polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja. Dokaz o uplati troškova, shodno članu 8 Pravilnika, kandidati su dužni da predaju sekretaru Komisije prije početka polaganja ispita.

Način polaganja ispita predviđen je Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje poslova lobiranja. Ispit se polaže pred Komisijom za polaganje ispita, po Programu za polaganje ispita koji sadrži sljedeće predmete:

  1. Ustavni sistem Crne Gore;
  2. Državna uprava i organizacija državne uprave;
  3. Lokalna samouprava;
  4. Lobiranje i djelatnost lobiranja;
  5. Sprječavanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije;
  6. Krivična djela protiv službene dužnosti, platnog prometa i privrednog poslovanja i državnih organa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove će biti objavljen na internet stranici Agencije za sprječavanje korupcije, www.antikorupcija.me.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti službenicima Odsjeka za integritet i lobiranje putem telefona: 020/44-77-22 i na email: integritet@antikorupcija.me

Prijava za polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja

Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje poslova

Literatura za polaganje ispita

dokumenta

Dvadeset četvrti poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja

Novosti