Agencija za sprječavanje korupcije

Agencija, u saradnji sa ANACOM, organizovala radionicu na temu: Podizanje nivoa svijesti o Zakonu o lobiranju i njegovoj primjeni

Sa radionice poslata poruka o neophodnosti daljeg stvaranja uslova za oživljavanje instituta lobiranja u crnogorskom društvu
22. jun 2018.

Agencija za sprječavanje korupcije u saradnji sa Nacionalnom agencijom za borbu protiv korupcije Republike Italije (ANAC) organizovala je 21. juna u hotelu CentreWille radionicu na temu „ Podizanje nivoa svijesti o Zakonu o lobiranju i njegovoj primjeni” u okviru IPA 2014 tvining projekta „Podrška implementaciji mjera integriteta”.

Cilj radionice bio je da se predstavnicima institucija približi važnost primjene instituta lobiranja, te konkretno kako se postaje lobista, uslovi i dužnosti lobista i lobiranih lica, te najbolje prakse u oblasti lobiranja na međunarodnom planu. Takođe ovom prilikom prisutnima je predstavljena i brošura na temu lobiranja koju je Agencija pripremila u saradnji sa italijanskim ekspertima. U uvodnom izlaganju publici su se obratili eksperti ANAC-a g-đa Sonja Levstik i g. Gulio Carini kao i načelnik Odsjeka za lobiranje i integritet Mladen Tomović.

Carini je prisutnima predstavio procedure lobiranja, vodeća načela kao i najbolje prakse u ovom domenu u zemljama Evropske unije sa posebnim osvrtom na Italiju. Takođe, Carini se osvrnuo i na postojeće mehanizme nadzora i sankcije, te kako postići transparentnost u djelatnosti lobiranja. U drugom dijelu radionice, Tomović je prisutnima približio prava, obaveze i odgovornosti lobista i lobiranih lica, kako se postaje lobista, šta jeste a šta nije lobiranje, kao i razlike u djelatnosti lobiranja u CG i u zemljama EU. On je takođe akcentovao, da se pored uspostavljenog pravnog okvira Zakonom o lobiranju za uvođenje lobiranja u legalne tokove, mora dalje raditi na stvaranja uslova za oživljavanje ovog instituta u crnogorskom društvu.

Takođe, Tomović je predstavio  nadležnosti i dosadašnji rad Agencije u pogledu lobiranja, te da je do sada Agencija na svojoj internet stranici uputila 19 javnih poziva za polaganje ispita za lobiranje, od čega je 12 kandidata položilo pomenuti ispit, dok su dva fizička lica nakon odobrenja zahtjeva upisana u registar lobista kao zvanično prvi lobisti u Crnoj Gori. Od početka osnivanja Agencije, ova institucija, kako je kazao Tomović, preduzela je veliki broj edukativnih kampanja i obuka u pogledu informisanja državnih službenika i javnosti o značaju lobiranja kao legitimnom i poželjnom vidu uticaja na proces donošenja odluka od javnog interesa. Do sada, kako je podsjetio Tomović, Agencija je izradila 20.000 primjeraka flajera „Lobiraj zakonito“, koji sadrže osnovne informacije o Zakonu o lobiranju a postavljeni su bilbordi na 15 lokacija i citylight posteri na 30 lokacija širom Crne Gore.

Zakon o lobiranju, čij nadzor i kontrolu primjene prati Agencija, usvojen je 9. decembra 2014. godine, a lobiranje je definisano kao djelatnost kojom se vrši uticaj na organe zakonodavne i izvršne vlasti na državnom i lokalnom nivou.

Agencija za sprječavanje korupcije je korisnica IPA 2014 tvining projekta „Podrška implementaciji mjera integriteta“, koji sprovodi sa Nacionalnom agencijom za borbu protiv korupcije Republike Italije (ANAC), kao partnerskom institucijom iz države članice EU. 

Novosti