Agencija za sprječavanje korupcije

Studijska posjeta predstavnika Agencije institucijama Republike Italije

Cilj posjete je bio upoznavanje sa dobrom praksom u izradi i ocjeni planova integriteta, koordinaciji podrške u ovim poslovima od strane antikorupcijske agencije ka državnim organima na lokalnom i centralnom nivou, kao i ostalim nadležnostima ANAC-a u prevenciji korupcije.
30. april 2018.

Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije boravili su u studijskoj posjeti italijanskoj Antikorupcijskoj agenciji (ANAC), u okviru IPA 2014 tvining projekta „Podrška implementaciji mjera integiriteta“, koji Agencija sprovodi sa ANAC-om. 

Cilj posjete je bio upoznavanje sa dobrom praksom u izradi i ocjeni planova integriteta, koordinaciji podrške u ovim poslovima od strane antikorupcijske agencije ka državnim organima na lokalnom i centralnom nivou, kao i ostalim nadležnostima ANAC-a u prevenciji korupcije. 

Crnogorskoj delegaciji su dobrodošlicu i uspješan rad poželjele g-đa Nikoleta Parizi, članica Savjeta ANAC-a i g-đa Lorela di Đoja, generalna sekretarka ANAC-a. U toku posjete ANAC-u, službenicima Agencije je predstavljen zakonski antikorupcijski okvir u Italiji, opis aktivnosti ANAC-a, kao i najbolja praksa u dosadašnjem radu ove institucije. 

Predstavnicima Agencije je takođe predstavljen Nacionalni plan za borbu protiv korupcije, metodologija procjene rizika, kao i sadržaj trogodišnjih antikorupcijskih planova koje na osnovu Nacionalnog plana donose sve institucije u državi, a poseban akcenat u prezentaciji stavljen je na oblast zdravstva, kao i na posebne komesare, kao vanredne državne organe.

U nastavku posjete, predstavnici ANAC-a su održali niz prezentacija, i to na teme: praćenje sprovođenja antikorupcijskih mjera i obezbjeđivanja transparentnosti, donošenje planova integriteta u opštinama, određivanje anikorupcijskih indeksa ANAC-a i izrada baze podataka javnih nabavki, kao i određivanje referentnih cijena za robe i usluge koje se nabavljaju u sektoru zdravstva.

Osim ANAC-a, predstavnici Agencije posjetili su Poslanički dom Parlamenta Republike Italije i Ministarstvo ekonomskog razvoja Italije, u cilju upoznavanja sa praksom u sprovođenju propisa kojima je regulisana oblast lobiranja u ovim institucijama, kao i Senat Republike, sa čijim predstavnicima je održan sastanak na temu uloge različitih komiteta Senata u regulisanju antikorupcijskih pitanja.


Novosti