Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnik Agencije održao obuku o lobiranju

13. april 2018.

Koordinator Sektora za prevenciju korupcije Mladen Tomović održao je u Upravi za kadrove Crne Gore predavanje na temu “Primjena Zakona o lobiranju i lobiranje u EU”, za službenike u državnoj upravi.

Cilj obuke bio je informisati predstavnike organa državne uprave o institutu lobiranja, odnosno ko, kako i pod kojim uslovima se može baviti profesionalnim lobiranjem, te koje su obaveze i odgovornosti jednog takvog lica. Prisutnima je predstavljen cjelokupni mehanizam funkcionisanja lobističke djelatnosti kao i djelovanja i obaveze ostalih aktera lobiranja, poput naručioca lobiranja i lobiranih lica u organima zakonodavne i izvršne vlasti.

Akcenat je stavljen i na razgraničavanju dozvoljenog od nedozvoljenog lobiranja, postupanje po prijavama lobiranih lica kao i obaveze organa vlasti u odnosu na objavljivanje zabilješke o lobističkom kontaktu, te podnošenja prijava Agenciji u slučaju nedozvoljenog lobiranja,

U okviru teme lobiranjima u EU, polaznicima obuke su predstavljena glavna obilježja lobističke scene u Briselu i kanali uticaja na procese odlučivanja u EU kao i uporedna praksa zemalja EU.

Novosti