Agencija za sprječavanje korupcije

ASK učestvovao na radionici o sukobu interesa u sektoru bezbjednosti

18. maj 2023.

Službenici Agencije za sprječavanje korupcije Stefan Radunović, načelnik Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera, i Nina Sekulović, samostalna savjetnica u Odsjeku za međunarodnu saradnju, standarde i odnose sa javnošću, učestvovali su na regionalnoj radionici „Sukob interesa u sektoru bezbjednosti“, koja je održana u Podgorici 16. i 17. maja. Događaj je organizovao Centar za bezbjednosnu saradnju (RACVIAC), uz podršku Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) i Ministarstva odbrane.

Cilj okupljanja bilo je razvijanje kapaciteta relevantnih aktera u sektoru bezbjednosti (ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova, agencija za sprovođenje zakona, itd) u sprečavanju sukoba interesa, kao i razmjene iskustava i informacija o najboljim praksama.

Pored okvirne teme, razgovaralo se i o unapređenju integriteta, provjeri imovine, nezakonitom bogaćenju, kao i alatima za procjenu rizika u borbi protiv korupcije i zarobljavanja države.

Radionica

Tokom drugog dana skupa, načelnik Stefan Radunović je predstavio nacionalni zakonodavni okvir u oblasti sprečavanja sukoba interesa javnih funkcionera, kao i praksu i rezultate rada Agencije, i odgovarao na pitanja prisutnih.

Uz crnogorske, na radionici su učestvovali i predstavnici relevantnih institucija Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Sjeverne Makedonije, Srbije, Rumunije, te RACVIAC-a i RAI-a.

Novosti