Agencija za sprječavanje korupcije

Doc. Dr Zlatko Vujović

Funkcija: Član Savjeta ASK

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Lični i kontakt podaci

Ime:
Zlatko
Prezime:
Vujović
Funkcija:
Član Savjeta ASK

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici, a magistrirao na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na poslijediplomskim studijama »Međunarodni odnosi«. Doktorirao je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilištva u Zagrebu, na doktorskom studiju, »Komparativna politika«, smjer Komparativne javne politike« .

Od 2004. godine je angažovan kao saradnik na Pravnom fakultetu u Podgorici, a od 2006. na Fakultetu političkih nauka na predmetima: Izborni i partijski sistemi, Izborni sistemi, Partijski sistemi kao i na predmetima Izborni sistemi u Evropi i Komparativni evropski partijski sistemi. U zvanje docenta na Fakultetu političkih nauka izabran je 2020. godine gdje predaje na sljedećim predmetima: Javne politike, Izborni sistemi, Javno mnjenje i Teorije javnosti.

Na Fakultetu političkih nauka u Podgorici je koordinirao Politikološkim od 2006. do 2007, a nakon toga smjerom Evropske studije do juna 2008. godine. Sada obavlja funkciju prodekana za razvoj na ovom fakultetu.

Jedan je od osnivača je i predsjednik NVO/think tank Centar za monitoring i istraživanje CeMI. Povremeno angažovan kao konsultant i trener za pitanja organizacijskog razvoja.

Koordinirao je građanskim nadgledanjem svih nacionalnih izbora u Crnoj Gori od 2000. do 2009. kao i 2020. godine (NVO CeMI), odosno monitoringom referenduma o državnopravnom statusu Crne Gore 2006. godine.

Učesnik je brojnih međunarodnih misija kao posmatrač ili ekspert ENEMO, NDI, OSCE (Albanija, Jermenija, Kirgistan, Kazakstan, Kosovo, Moldavija, Srbija, Ukrajina i Tadžikistan). Više puta bio je šef ENEMO međunarodne misije nadgledanja izbora: Ukrajina (3), Jermenija (1), Moldavija (1), Srbija (1), Kosovo (2).

Bio je generalni sekretar Evropske mreže organizacija za monitoring izbora ENEMO (2017-2022), a trenutno je izvršni direktor iste organizacije (2022-2026). Član je upravnog odbora GNDEM, Globalne mreže nepristrasnih posmatrača izbora, koja okuplja sve relevantne organizacije koje posmtraju izbore na svijetu (5 kontinenata, preko 88 zemalja...).

Koordinirao je izradu nekoliko zakonskih projekata, od kojih su četiri (Zakon o finansiranju političkih partija (2004) i Zakon o političkim partija (2004), Zakon o finansiranju kampanja za izbor Predsjednika Crne Gore, gradonačelnika i predsjednika opština (2009) i Zakon o finansiranju političkiha partija – 2008) usvojeni u crnogorskom parlamentu nakon što je dva od njih, kao jedan o predstavnika građanske inicijative, zastupao na plenarnom parlamentarnom zasijedanju.

Učestvovao je u radnim grupama za izradu Zakona o lobiranju, Zakona o finansiranju političkih partija, Zakona o Državnoj izbornoj komisiji...

Bio je član Savjeta Agencije za elektronske medije u periodu 2010-2015. godine, kao i član Nacionalnog savjeta za sprečavanja korupcije.

Funkciju člana Savjeta ASK obavljao je u periodu jul 2019. – jul 2023. godine.

Otac je djevojčice Iskre.