Agencija za sprječavanje korupcije

Momčilo Radulović

Funkcija: Predsjednik Savjeta ASK

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Lični i kontakt podaci

Ime:
Momčilo
Prezime:
Radulović
Funkcija:
Predsjednik Savjeta ASK

Rođen je u Podgorici 1974. godine.

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka, Odsjek za međunarodne odnose, Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je u novembru 2007. godine u okviru Evropske akademije (EURAC), Bolcana, Univerziteta u Gracu i EIPA, Luksemburškog postdiplomskog programa iz oblasti evropskih integracija i regionalizma.

Pohađao je razne specijalističke kurseve i seminare koje je organizovao ili održao na Univerzitetu u Oslu, Univerzitetu Džordž Mejson, Vašington, Karlov univerzitet, Prag, Univerzitet Džordžtaun, i brojne druge seminare i edukativne kurseve širom Zapadnog Balkana i EU.

Autor je i/ili urednik više od 50 eseja, članaka, knjiga i publikacija vezanih za evropske integracije, Zapadni Balkan, politiku, medije, cjeloživotno učenje, rodnu politiku, izgradnju kapaciteta, ljudske resurse, administrativne kapacitete i javnu administraciju.

Predsjednik je Evropskog pokreta u Crnoj Gori, nevladine organizacije sa sjedištem u Podgorici, od 2012. godine. Prije toga, bio je i generalni sekretar Evropskog pokreta (2004 - 2012) i politički i pravni konsultant brojnih lokalnih, regionalnih i međunarodnih organizacija , institucija i kompanija.

Takođe je bio glavni politički savjetnik ambasadora OEBS-a (šefovi kancelarija, 2004, 2005) u Crnoj Gori, kao i menadžer projekta i nacionalni savetnik projekta OEBS/ODIHR „Media Task Force” 2002/2003 u Crnoj Gori posvećen analiza i nadzor medijskog izveštavanja tokom predsedničkih izbora.

Radio je kao ekspert u oblasti medijske i političke analize za OEBS (2006-2008) i druge različite domaće i lokalne organizacije i institucije. Predstavljao je DVV International u Crnoj Gori u oblasti cjeloživotnog učenja i stručnog obrazovanja (2009-2010). Takođe, bio je angažovan kao asistent na Univerzitetu Mediteran, Pravnom fakultetu, Podgorica i Bar, 2014/15.

Funkciju člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije obavljao je u periodu jul 2019. – 2023. godine, tokom kojeg je četiri puta biran za predsjdnika tog tijela.

Ima suprugu i dvoje djece.