Agencija za sprječavanje korupcije

ASK je svijetla tačka u sistemu borbe protiv korupcije

U prisustvu predstavnika diplomatskog kora, međunarodnih partnera i medija, Agencija za sprječavanje korupcije je održala tradicionalni radni doručak, tokom koga su predsjednik Savjeta Momčilo Radulović i direktorica Jelena Perović predstavili ključne rezultate rada ove institucije u 2022. godini.
27. februar 2023.

Događaju su, među ostalima, prisustvovali američka ambasadorka Džudi Rajzing Ranke, Oana Kristina Popa, šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasador Savezne Republike Njemačke Peter Felten, ambasador Republike Francuske Kristijan Timonije, Dominik Vag, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, i Daniela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori.

„Agencija je dostigla stakleni plafon u reformama, zato što je sve što je mogla u zakonskom okviru već uradila“, kazao je predsjednik Savjeta Momčilo Radulović, dodajući da je dalje jačanje Agencije u rukama drugih institucija, prije svega Skupštine i Vlade.

„Sadašnji zakonski okvir nam vezuje ruke.“

Radulović je naveo da ukoliko Skupština, Vlada i političke partije budu željele da imaju snažnu Agenciju, na njima je da izglasaju zakonske promjene.

Radni doručak 27. februar 2023.

Predsjednik Savjeta je naglasio da je podrška za reforme dobijena od Delegacije Evropske unije, Savjeta Evrope (SE), Svjetske banke, Ambasade SAD, Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) i niza drugih međunarodnih partnera.

U julu 2019. godine, kada je imenovan, novi Savjet je zatekao situaciju u kojoj je Agencija bila najveći problem i kamen spoticanja u poglavlju 23 pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

„Danas, tri i po godine kasnije, s ponosom možemo da kažemo da je Agencija jedna od rijetkih svijetlih tačaka u sistemu borbe protiv korupcije, ali i cijelom poglavlju 23“, poručio je predsjednik Savjeta.

Radni doručak

Direktorica Jelena Perović rekla je da su rezultati ASK u 2022. u mnogim segmentima najbolji od osnivanja te institucije, koja radi na sebi, ulaže u sebe i drži do sebe.

„Ako smo od jula 2019. godine... postepeno postavljali zdrave i stabilne temelje i sprovodili suštinsku reformu, prošla godina je donijela bitnu institucionalnu nadogradnju... S jedne strane, pored uvođenja ISO standarda, započeli smo kadrovsko jačanje zapošljavanjem novih službenika; uz podršku Savjeta Evrope, donijeli smo Komunikacionu strategiju za period od 2023. do 2025. godine sa pratećim Akcionim planom, kojom smo ponudili odgovor na nove i povećane izazove u komunikaciji; nastavili smo da pripremamo teren za uvođenje novog informacionog sistema. Na drugoj strani, dosljedno i neselektivno smo primijenjivali antikorupcijske zakone, sprovodeći politiku nulte tolerancije na korupciju, i uporedo preduzimali iskorake ka poboljšanju zakonodavnog okvira.“

Radni doručak 27. februar 2023.

Među rezultatima iz prošle godine, direktorica Agencije je posebno izdvojila analizu propisa.

„Analizirali smo 30 propisa – što je više nego u prethodnih šest godina zbirno – promovišući antikorupcijske politike i podupirući integritet javnog sektora. Pojedini, a među njima su i oni koji su nam prigovorili da je riječ o 'češljanju propisa', očigledno ne shvataju važnost ove zakonske nadležnosti. Upravo je analiza propisa dovela do otvaranja bitnih predmeta sa visokim korupcijskim rizicima koje jedna država zasnovana na vladavini prava ne smije sebi da dozvoli.“

Direktorica se zahvalila novinarima na saradnji i pozvali ih da zajednički, još tješnje povezani, nastavi da sa Agencijom utiču na oblikovanje društvenog ambijenta u kome neće biti tolerancije na korupciju.

Radni doručak 27. februar 2023.

„Cijenila bih kada bi predstavnici medija bili obazriviji prilikom prenošenja informacija, tačnije poluinformacija i namjernog proturanja lažnih informacija, usmjerenih protiv Agencije. U to ime molila bih, a kako je navedeno u Kodeksu novinara/novinarki Crne Gore, da preduzimaju odgovarajuće mjere kako bi provjerili tačnost takvih navoda. Navoda koji se iznose ne u korist javnog interesa, već zbog važnosti i specifične težine određenih predmeta kojima se naša institucija bavi. Pokušajem moje kompromitacije neće nestati pisani dokazi do kojih smo došli“, kazala je Perović.

Novosti