Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 57. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

20. oktobar 2021.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnoj sjednici, Savjet Agencije za sprječavanje korupcije razmatrao je Informaciju o aktivnostima Agencije u toku kampanje za lokalne izbore u Mojkovcu, Petnjici i na Cetinju, koji će biti održani 5. decembra 2021. godine.

Konstatovano je da Agencija na sistematičan način sprovodi aktivnosti, u skladu sa usvojenom metodologijom i planom kontrole i nadzora, uz punu saradnju sa zainteresovanim medijima, civilnim sektorom i posebno obveznicima zakona koji na ozbiljan i profesionalan način izvršavaju sve zakonske obaveze.

Kada su u pitanju aktivnosti koje se odnose na transparentnost upotrebe javnih resursa u kampanji, obezbijeđena je puna transparentnost, u skladu sa Zakonom, na način što je ukupno 85 obveznika objavilo potrebne podatke i izvještaje. Do sada je dostavljeno ukupno 130 ugovora o zapošljavanju i angažovanju i 47 odluka kojima su raspodijeljena sredstva sa tekuće rezerve.

U dijelu kontrole finansiranja političkih subjekata, Agencija redovno prati sve aktivnosti na terenu i preko medija, uključujući troškove tih aktivnosti i prihode iz kojih su pokriveni.

Za sada, nije bilo zabilježenih troškova političkih subjekata. Otvoreno je osam računa za finansiranje izborne kampanje od strane četiri politička subjekta i dostavljeno devet izvještaja. Nije bilo prijavljenih prihoda.

Dostavljeno je 17 cjenovnika izbornog oglašavanja od strane medija, a od početka kampanje nije dostavljen nijedan ugovor sklopljen sa političkim subjektima.

Kao posebnu aktivnost u kontroli i nadzoru kampanje, Agencija je istakla praćenje učešća javnih funkcionera u izbornoj kampanji i redovno izvještavanje javnosti o tome.

Do sada su sprovedene tri od planiranih osam kontrola organa vlasti na terenu, tokom kojih je izvršen neposredan uvid u dokumentaciju koja prati upotrebu javnih resursa od strane obveznika zakona.

Do kraja kampanje planirane su i kontrole političkih subjekata kada su u pitanju prikupljena i utrošena sredstva.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Savjet Agencije je utvrdio Nacrt programskog budžeta Agencije za 2022. godinu, koji je projektovan na iznos od 1.911.319,00 eura.

U postupku planiranja i utvrđivanja sredstava potrebnih za rad Agencije za narednu godinu, rukovodilo se planiranim razvojem, smjernicama za dalje institucionalno i kadrovsko jačanje Agencije, te činjenice da je za narednu godinu planirano održavanje izbora u jednom broju crnogorskih opština.

Novosti