Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak rukovodstva Agencije sa šeficom Sekretarijata Regionalne antikorupcijske inicijative

19. oktobar 2021.

U duhu privrženosti međunarodnoj saradnji kao jednom od oslonaca institucionalnog razvoja, predsjednik Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije Momčilo Radulović, direktorica Jelena Perović, pomoćnik direktorice Boris Vukašinović i načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju, standarde i odnose sa javnošću Marina Mićunović, sastali su se sa šeficom Sekretarijata Regionalne antikorupcijske inicijative Desislavom Gotskovom i Anetom Arnaudovskom, višom savjetnicom za borbu protiv korupcije.

Predsjednik Savjeta predstavio je gošćama djelovanje i aktivnosti Agencije, kao i napore i odlučnost da se u otežanim uslovima funkcionisanja u punoj mjeri iskoriste kapaciteti u borbi protiv korupcije, i daje vidan doprinos zaštiti javnog interesa i afirmaciji ambijenta vladavine prava.

Uz informacije o skorašnjim projektima RAI, šefica Sekretarijata je upoznala sagovornike o statusu Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhu provjere izjava o imovini, koji su predstavnici Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije potpisali 19. marta 2021, a koji tek treba da bude ratifikovan u parlamentima triju država.

Prepoznajući prostor za unaprijeđenje međusobne komunikacije i saradnje, sagovornici su konstatovali da bi zajednički nastup u kontaktima sa međunarodnim partnerima, u prvom redu Evropskom komisijom, bio od obostranog interesa i mogao da dovede do sinergetskog efekta.

Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) je međuvladina regionalna organizacija sa sjedištem u Sarajevu, posvećena borbi protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi, a obuhvata devet država članica: Crnu Goru, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Moldaviju, Sjevernu Makedoniju, Rumuniju i Srbiju.

Agencija za sprječavanje korupcije

Novosti