Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnice Agencije učestvovale na obuci o mehanizmima evaluacije primjene Konvencije UN protiv korupcije

23. septembar 2021.

Službenice Agencije za sprječavanje korupcije iz Odsjeka za međunarodnu saradnju, standarde i odnose s javnošću Nina Sekulović i Jovana Pejović od 20. do 22. septembra u Beogradu učestvovale su na trodnevnoj obuci u organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) u partnerstvu s Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI).

Radionica, posvećena mehanizmima evaluacije primjene Konvencije UN protiv korupcije (UNCAC), okupila je 28 predstavnika državnih institucija i civilnog društva Zapadnog Balkana i Moldavije, kao i eksperte iz Koalicije UNCAC-a i Regionalne antikorupcijske inicijative.

Svrha je bilo upoznavanje predstavnika javnog i privatnog sektora, kao i civilnog društva sa mehanizmima, procedurama i standardima u pogledu evaluacije primjene UNCAC, te konkretno implementacije poglavlja II – Preventivne mjere i V – Povraćaj imovine, koja su trenutno u fokusu II ciklusa evaluacije. Učesnici su imali priliku da razmijene informacije, iskustva, dobre prakse i izazove u pogledu evaluacije UNCAC u svojim zemljama. Akcenat je stavljen na važnost saradnje NVO sektora sa državnim antikorupcijskim institucijama u domenu implementacije Konvencije, te posebno u cilju jačanja transparentnosti i otvorenosti samog procesa evaluacije.

U II ciklusu UNCAC evaluacije, koji je počeo 2015, Crnu Goru ocjenjuju Estonija i Irak, kako je to žrijebom prethodno utvrđeno. Agencija je do sada dostavila popunjeni Upitnik o samoprocjeni Sekretarijatu UNODC, a sljedeći korak je održavanje video konferencije sa evaluatorima, te sama posjeta evaluatora Crnoj Gori.

Novosti