Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 55. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

27. avgust 2021.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici, za predsjednika Savjeta ASK, većinom glasova, ponovo je izabran Momčilo Radulović.

Saglasno Poslovniku o radu Savjeta ASK, predsjednik Savjeta se bira iz reda članova Savjeta, na period od godinu dana.

Novosti