Agencija za sprječavanje korupcije

Obavještenje za političke subjekte koji će učestvovati na lokalnim izborima u junu i julu 2022.

5. maj 2022.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisano je da izborna kampanja predstavlja skup aktivnosti političkog subjekta od dana raspisivanja izbora do dana proglašenja konačnih rezultata izbora. Na osnovu tumačenja te odredbe, izborna kampanja uoči lokalnih izbora u Tivtu počela je 13. marta, u Budvi 3. aprila, na Žabljaku i u Plužinama 7. aprila, u Bijelom Polju i Šavniku 14. aprila, u Podgorici, Baru, Kolašinu i Danilovgradu 21. aprila i u Pljevljima 5. maja.

U skladu sa razvijenim metodologijama i planovima kontrole, Agencija za sprječavanje korupcije prati cjelokupne aktivnosti u kampanji svih političkih subjekata i prikuplja i kontroliše dokumentaciju koja prati njihove troškove i aktivnosti.

Politički subjekti koji će učestvovati na lokalnim izborima u junu i julu 2022. godine dužni su da, u skladu sa Zakonom, otvore poseban žiro račun za prikupljanje sredstava i finansiranje troškova izborne kampanje, prije početka zakonom definisanih aktivnosti izborne kampanje, a najkasnije narednog dana od dana potvrđivanja izborne liste, kao i da odrede odgovorno lice za namjensko trošenje sredstava i podnošenje izvještaja, najkasnije narednog dana od dana potvrđivanja izborne liste. O otvaranju žiro računa i određivanju odgovornog lica, subjekat obavještava Agenciju u roku od tri dana.

Važno je napomenuti da je politički subjekat dužan da, u slučaju da započne izbornu kampanju prije potvrđivanja izborne liste, otvori žiro račun za prikupljanje sredstava i finansiranje troškova.

Neotvaranje posebnog žiro računa i nedostavljanje izvještaja utiču na narušavanje transparentnosti izbornog procesa, otvaraju sumnju u nezakonitost prikupljanja i trošenja sredstava i povlače prekršajnu odgovornost.

Posvećena zaštiti javnost interesa, Agencija za sprječavanje korupcije će dati puni doprinos transparentnosti, integritetu i kredibilitetu izbornog procesa.

Novosti