Agencija za sprječavanje korupcije

Radni sastanak rukovodstva ASK sa predstavnicima civilnog sektora

20. septembar 2021.

Nastavljajući praksu koja se potvrdila konstruktivnom i uspješnom, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović sa saradnicima organizovala je radni sastanak sa dijelom nevladinog sektora u čijem fokusu je poboljšanje izborne regulative i praćenje izbornog procesa.

Sastanku u prostorijama Agencije, posvećenom kampanji za predstojeće lokalne izbore u Mojkovcu, Petnjici i na Cetinju, prisustvovali su predstavnici NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), Centar za građanske slobode (CEGAS), Instituta alternativa i Građanske alijanse.

Direktorica Agencije je naglasila da se saradnjom ove institucije sa civilnim sektorom postiže sinergetski efekat, koji doprinosi transparentnosti i kredibilitetu izbornog procesa. U fokusu kontrole i nadzora kampanje za lokalne izbore zakazane za 5. decembar biće poštovanje zabrane javnim funkcionerima zaposlenim u javnom sektoru da se u toku radnog vremena angažuju na aktivnostima kampanje. Uz to, Agencija će posebnu pažnju posvetiti i kontroli nenovčanih priloga.

Načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić detaljnije je upoznao sagovornike sa nadležnostima i aktivnostima Agencije u izbornoj kampanji. Bilo je riječi i o oglašavanju na društvenim mrežama, kao oblasti kojoj je neophodan potpuniji i precizniji zakonski tretman.

Uz posvećenost saradnji, Agencija za sprječavanje korupcije ostaje otvorena za sve korisne sugestije, predloge i ideje civilnog sektora usmjerene ka unaprijeđenju integriteta izbornog procesa.

Agencija za sprječavanje korupcije

Novosti