Agencija za sprječavanje korupcije

Obaveze i zabrane za subjekte koji pružaju usluge medijskog oglašavanja u izbornoj kampanji u Mojkovcu, Petnjici i na Cetinju

16. septembar 2021.

Privržena svojoj preventivnoj funkciji i proaktivnom djelovanju, Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća subjekte koji pružaju usluge medijskog oglašavanja izborne kampanje na njihove obaveze i zabrane propisane Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Kako su odlukom Predsjednika Crne Gore od 14. septembra 2021. godine raspisani izbori za odbornike u Skupštini opštine Mojkovac, Skupštini opštine Petnjica i Skupštini Prijestonice Cetinje, pružaoci usluga medijskog oglašavanja izborne kampanje dužni su da Agenciji u roku od deset dana, odnosno do petka, 24. septembra, dostave cjenovnike usluga medijskog oglašavanja u kampanji.

Agencija napominje da se cjenovnici ne smiju mijenjati tokom kampanje.

Medijima koji ne dostave cjenovnik u propisanom roku zabranjeno je pružanje usluga medijskog oglašavanja.

Pružaoci usluga medijskog oglašavanja dužni su da Agenciji dostave i ugovore koje su zaključili sa političkim subjektima u vezi sa izbornom kampanjom u roku od pet dana od dana zaključenja.

Obaveza dostavljanja cjenovnika se odnosi na sve medijske subjekte na teritoriji Crne Gore koji pružaju usluge medijskog oglašavanja političkih subjekata, odnosno emitere pružaoce AVM usluge koji su registrovani za radio i televizijsku djelatnost, i internetske publikacije kao medije čiji se sadržaj širi putem interneta (portali), bez obzira na to u kojoj opštini se izbori održavaju.

Podržavajući u punoj mjeri transparentnost i integritet izbornog procesa, Agencija će svu dostavljenu dokumentaciju objaviti na svojoj internet stranici.

Za sve dodatne informacije, obveznici mogu kontaktirati Odsjek Agencije za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, na telefon 020/407-706 i email finansiranje@antikorupcija.me.

Agencija za sprječavanje korupcije

Novosti