Agencija za sprječavanje korupcije

Obaveze i zabrane za organe vlasti u izbornim kampanjama u Mojkovcu, Petnjici i na Cetinju

Obaveze i zabrane za organe vlasti
15. septembar 2021.

Odlukom Predsjednika Crne Gore od 14. septembra 2021. godine raspisani su izbori za odbornike u Skupštini opštine Mojkovac, Skupštini opštine Petnjica i Skupštini Prijestonice Cetinje, koji će biti održani 5. decembra 2021.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl. list Crne Gore“, br. 3/20, 38/20) propisane su obaveze, ograničenja i zabrane za organe vlasti, političke subjekte i subjekte koji pružaju usluge medijskog oglašavanja, kao i nadležnosti Agencije za sprječavanje korupcije u toku kampanje.

Od dana raspisivanja izbora, odnosno, konkretno, od 14. septembra 2021, teku rokovi za organe vlasti, da objavljuju i dostavljaju Agenciji izvještaje sa računa koje imaju u svom posjedu, izvode iz državnog trezora i analitičke kartice o potrošnji budžetske rezerve, podatke o raspodjeli socijalnih davanja, odluke o zapošljavanju i druge dokumente, u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa u toku izborne kampanje.

Organi vlasti su dužni da sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostave Agenciji u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Obaveza objavljivanja relevantnih podataka je propisana na sedmodnevnom nivou (dan za objavu je utorak, počevši od 21. septembra).

Obveznici su dužni da se pridržavaju zabrana i ograničenja propisanih Zakonom, a koje se, između ostalog, odnose na ograničenje zapošljavanja, ograničenja mjesečne potrošnje, zabranu korišćenja javnih prostorija pod uslovima koji nijesu jednaki za sve političke subjekte, i dr.

Obaveze, zabrane i ograničenja za organe vlasti se nalaze na linku Uputstvo za obveznike.

Za sve dodatne informacije obveznici mogu kontaktirati Odsjek za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, na telefon 020/407-706 i na email finansiranje@antikorupcija.me.

Uvažavajući da je transparentnost ključ integriteta i kredibiliteta izbornog procesa, Agencija za sprječavanje korupcije će kompletnu dokumentaciju koju kontroliše učiniti javno dostupnom, objavljivanjem na svojoj internet stranici. Primijenjujući najviše profesionalne standarde, Agencija će sistematskom kontrolom kampanje doprinijeti snaženju ambijenta vladavine prava i zaštiti javnog interesa.

Agencija za sprječavanje korupcije

Novosti