Agencija za sprječavanje korupcije

Službenici ASK održali obuke o izradi i sprovođenju plana integriteta

1. april 2023.

Službenici Odsjeka za integritet i lobiranje Agencije za sprječavanje korupcije Gordana Đurašković i Marko Škerović održali su 29. i 31. marta online obuke na temu izrade i sprovođenja planova integriteta, namijenjene menadžerima integriteta i drugim zaposlenim koji učestvuju u tom procesu.

Cilj obuka je bio da se učesnicima približi značaj planova integriteta kao preventivnog antikorupcijskog mehanizma, te posebne uloge koju menadžeri integriteta imaju u procesu izgradnje snažne etičke infrastrukture u institucijama.

Polaznicima obuka su pojašnjene odredbe Zakona o sprečavanju korupcije koje se odnose na sadržaj, primjenu i praćenje planova integriteta, kao i praktična metodološka uputstva za efikasnu procjenu korupcijskih rizika i blagovremeno djelovanje na njih.

Tokom obuka predstavljena je i veb aplikacija za planove integriteta, pojašnjeno njeno funkcionisanje, kao i najčešće nedoumice na koje su korisnici nailazili u prethodnom periodu.

Polaznici su imali priliku da postavljaju pitanja i aktivno učestvuju u diskusiji i studijama slučaja.

Obuke je organizovala Uprava za kadrove, u skladu sa opštim programima obuke za lokalne, odnosno državne službenike i namještenike. Obuke je pohađalo 15 lokalnih, odnosno 27 državnih službenika i namještenika.

Novosti