Agencija za sprječavanje korupcije

Delegacija antikorupcijskih tijela Bosne i Hercegovine u studijskoj posjeti ASK-u

Razmijenjena su iskustva o pozitivnim praksama u radu dvije institucije
26. septembar 2019.

U studijskoj posjeti Agenciji za sprječavanje korupcije je 25. septembra 2019. boravila delegacija više antikorupcijskih tijela iz Bosne i Hercegovine. Članovi delegacije su bili predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, koju je predvodio direktor te institucije g. Hasim Šabotić. Takođe, delegaciju su činili i predstavnici antikorupcijskih tijela vlada Federacije BiH, Republike Srpske i distrikta Brčko, kao i predstavnici antikorupcijskih timova nekoliko kantona.

Cilj studijske posjete je bio upoznavanje sa nadležnostima i dosadašnjom praksom ASK u svim oblastima rada, sa posebnim akcentom na upotrebu IT alata u prevenciji korupcije i uticaj umrežavanja sa informacionim sistemima drugih organa na efikasnost preventivnih antikorupcijskih aktivnosti.

Delegaciju je na početku studijske posjete pozdravio direktor Agencije za sprječavanje korupcije gdin Sreten Radonjić, koji je pohvalio dosadašnju saradnju institucija dvije države u obasti prevencije korupcije, ali i naglasio potrebu jačanja te saradnje, kroz razmjenu iskustava i najboljih praksi.

Tokom studijske posjete, predstavnici više odsjeka i odjeljenja Agencije su upoznali delegaciju sa nadležnostima i rezultatima rada ovog organa, sa posebnim osvrtom na sprječavanje sukoba interesa, provjeru prihoda i imovine javnih funkcionera, kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja i planove integriteta. Članovi delegacije su izrazili posebno interesovanje za korišćenje informacionog sistema Agencije i konkretna softverska rješenja koje koristi Agencija u navedenim prioritetnim oblastima rada.

Razmijenjena su iskustva o pozitivnim praksama u radu dvije institucije, a razgovaralo se i o daljem unaprjeđenju međusobne saradnje. Predstavnici delegacije Bosne i Hercegovine su izrazili zahvalnost na detaljnom predstavljanju radnih procesa, praksi i iskustava crnogorske Agencije. Organizator studijske posjete je Misija OSCE u Bosni i Hercegovini.

Novosti