Agencija za sprječavanje korupcije

Novi sastanak ASK sa NVO koji prate izborni proces

17. mart 2023.

Iskazujući institucionalnu posvećenost saradnji sa NVO sektorom, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović sa saradnicima sastala se sa predstavnicama Centra za monitoring i istraživanje (CeMi) i Građanske alijanse (GA). Sastanak je bio posvećen kampanji za predstojeće izbore za predsjednika Crne Gore.

Direktorica Perović je još jednom istakla da Agencija odgovorno i dosljedno postupa u okvirima koji su određeni zakonom, ali da je prethodni period potvrdio da postoje ozbiljni nedostaci u preventivnom antikorupcijskom zakonodavnom okviru, čija je izmjena neophodna, kako bi se osnažilo povjerenje u integritet izbornog procesa.

Načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić upoznao je sagovornike sa djelovanjem Agencije u tekućoj kampanji. Agencija je do sada zabilježila 137 aktivnosti političkih subjekata, u procijenjenoj vrijednosti od više od 900.000 eura.

Doživljavajući civilni sektor kao partnera u afirmisanju vladavine prava, Agencija za sprječavanje korupcije će i dalje organizovati konsultativne sastanke sa nevladinim organizacijama.

Predsjednički izbori 2023