Agencija za sprječavanje korupcije

Stati na put praksi koja dovodi u pitanje kredibilitet i integritet izbornog procesa

Za javni interes možemo se boriti isključivo zakonitim sredstvima.
15. mart 2023.

Obradom pristigle dokumentacije, Agencija za sprječavanje korupcije je javno saopštila da joj je u dosadašnjem toku kampanje za izbor predsjednika Crne Gore dostavljeno više od 5.000 ugovora donijetih u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi.

Praksa sklapanja takvih ugovora nije zabranjena Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Ipak, podatak o tolikom broju morao bi da zamisli zakonodavce, kako bi se konačno stalo na put zaključivanju ugovora o radnim angažmanima koji bi mogli da utiču na percepciju i stvarni kredibilitet i integritet izbornog procesa.

Agencija je započela rad na analizi Zakona i predlozima za njegovu izmjenu. Ovo pitanje je bilo razmatrano i na sastanku koji je naša institucija održala 7. marta sa nevladinim organizacijama koje prate izbore (CEGAS, CRNVO, CGO, CeMi). Uvažavajući značaj ove teme, Agencija će na kraju izbornog procesa izvršiti analizu kompletne dokumentacije i uporediti podatke sa prethodnim ciklusima.

Za javni interes možemo se boriti isključivo zakonitim sredstvima. U tom cilju, Agencija poziva medije, organizacije civilnog društva i građane da jasno dignu glas i svojim djelovanjem utiču na donosioce zakona da izmjene zakonodavni okvir u korist opšteg dobra i podupiranja vladavine prava.

Predsjednički izbori 2023