Agencija za sprječavanje korupcije

Perović: Donosioci odluka da imaju jasan stav protiv korupcije i da rade na snaženju integriteta institucija

"U Agenciji će imati pouzdanog partnera, spremnog da, primjenom najviših međunarodnih standarda, iznese svoj dio tereta u jačanju instrumenata pravne države i procesu evropskih integracija.“
18. novembar 2023.

Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) je, povodom početka rada novog saziva Skupštine i formiranja Vlade, pozvala donosioce odluka da imaju jasan stav protiv korupcije, da rade na snaženju integriteta institucija, kao i na promociji i učvršćivanju sistema vladavine prava.

Direktorica ASK-a Jelena Perović podsjetila je da su načela pravilnog upravljanja javnim poslovima i javnom imovinom, kao i potreba zaštite integriteta i njegovanja kulture odbacivanja korupcije, neizostavni dio Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije, čiji potpisnik je i Crna Gora.

„Izgradnja i uspostavljanje djelotvorne etičke infrastrukture, na normativnom i institucionalnom planu, a zatim i njeno poštovanje i usvajanje od strane onih koji odlučuju u ime zajednice, čine temelj povjerenja građana u državnu upravu. Temelj, čiji značaj je naglašen u periodu političkih previranja, kriza institucija i usporavanja procesa pridruživanja evropskoj porodici naroda“, istakla je Perović.

Ukazala je da je važno da donosioci odluka imaju jasan stav protiv korupcije na tragu principa za unapređenje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u zemljama kandidatima za pristupanje Evropskoj uniji.

„Na kraju, a podjednako važno, da zakonitim i etičnim postupanjem daju lični primjer i doprinesu razvijanju ambijenta u kome je nulta stopa tolerancije na korupciju. U Agenciji će imati pouzdanog partnera, spremnog da, primjenom najviših međunarodnih standarda, iznese svoj dio tereta u jačanju instrumenata pravne države i procesu evropskih integracija“, rekla je Perović.

Novosti