Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak rukovodstva ASK sa predsjednikom Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore

15. jun 2023.

Iskazujući posvećenost saradnji sa civilnim sektorom, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) Jelena Perović i pomoćnica direktorica Nina Pavović sastale su se sa predsjednikom Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG) Davidom Vukićevićem.

Tokom sastanka, razmijenjena su mišljenja o trenutnom društvenom ambijentu i nivou svijesti mladih o koruptivnim pojavama, te načinima na koje mladi mogu doprinijeti njihovom suzbijanju, naročito u obrazovnom sistemu.

Perović i Vukićević su istakli da su mladi pokretačka energija, koja će, jačajući otpornost pravovremenom i proaktivnom edukacijom, značajno doprinijeti suzbijanju korupcije u našoj zajednici. ASK i MOACG će u predstojećem periodu zajednički realizovati aktivnosti sa mladima i za mlade, usmjerene na jačanje spremnosti mladih da prijave koruptivne radnje i izgradnju društva otpornog na korupciju.

Samostalni savjetnik u Odsjeku za integritet i lobiranje Marko Škerović predstavio je strateške ciljeve i planove ASK u edukaciji mladih i ukazao na važnost antikorupcijskog obrazovanja.

Novosti