Agencija za sprječavanje korupcije

Radni sastanak sa predstavnicima NVO sektora

25. oktobar 2021.

Nastavljajući korisnu praksu razmjene informacija, stavova i mišljenja sa civilnim sektorom, direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović sa saradnicima održala je radni sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija Centar za monitoring i istraživanje (CeMi), Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Centar za građanske slobode (CEGAS) i Građanska alijansa.

Sastanak je bio posvećen djelovanju Agencije u kontroli i nadzoru kampanje za lokalne izbore u Mojkovcu, Petnjici i na Cetinju.

Direktorica Perović naglasila je da je Agencija, u saradnji sa nevladinim sektorom i medijima, značajno uticala na unaprijeđenje transparentnosti izbornog procesa i nivo poštovanja zakonodavnog okvira.

Predstavljajući aktivnosti i rezultate, načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić kazao je da su organi vlasti iz tri lokalne samouprave do sada dostavili 147 ugovora o zapošljavanju i 60 odluka kojima su raspodijeljena sredstva sa tekuće budžetske rezerve.

Kako bi izvšrili neposredan uvid u dokumentaciju koja prati upotrebu javnih resursa od strane obveznika zakona, službenici Agencije su sproveli tri od predviđenih osam kontrola. Rezultati kontrole, kao i sva prikupljena dokumentacija, dostupni su javnosti putem internet stranice ove institucije.

Agencija je donijela 11 mišljenja na zahtjev organa vlasti o promjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, sprovela 7 postupaka utvrđivanja činjenica i izdala 12 naloga za pokretanje prekršajnih postupaka.

Duboko privržena zaštiti javnog interesa, Agencija će i dalje sprovoditi najviše profesionalne standarde u praćenju kampanje, doprinoseći afirmaciji i promociji vladavine prava.

Novosti