Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 95. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

9. jun 2023.

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) je na današnjoj sjednici razmatrao aktivnosti ASK u toku kampanje za parlamentarne izbore koji će se održati 11. juna 2023. godine.

Konstatovano je da Agencija preduzima sve zakonske nadležnosti i da djeluje proaktivno u cilju kontrole i nadzora izbornog procesa.

Od dana raspisivanja izbora ASK je dala 32 mišljenja na zahtjev organa vlasti, koji su se odnosili na primjenu čl. 38, 40, 42 i 44 Zakona o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja.

Zabilježene su aktivnosti političkih subjekata, odnosno pruženih usluga političkim subjektima u vrijednosti od 505.733€.

U dosadašnjem toku kampanje Agenciji je dostavljeno 12 prigovora o sumnji za kršenje Zakona, čiji podnosioci su fizička lica (četiri prijave) i NVO (osam prijava). Svi postupci su u toku.

U skladu sa planom kontrole na terenu, odnosno Planom kontrole i nadzora sprovedeno je 10 kontrola na terenu u izbornoj kampanji, dok su u toku kontrole na terenu političkih subjekata.

Što se tiče izvještaja o raspodjeli socijalne pomoći objavljeno je ukupno 270 izvještaja. Agencija je uputila 26 upozorenja (odnosila su se na dostavljanje i objavljivanje dokumenata). Nakon datog upozorenja obveznici zakona su otklonili nepravilnosti.

U periodu kontrole Ministarstvo rada i socijalnog staranja je ukupno isplatilo 28.971.176,86€ materijalnih davanja iz socijalne i dječije zaštite.

Ministarstvo dostavlja i izvještaje o isplaćenim jednokratnim pomoćima od strane centara za socijalni rad. U periodu kontrole od strane centara isplaćeno je ukupno 13 jednokratnih pomoći u ukupnom iznosu od 4.920€. Sve pomoći isplaćene su po osnovu štete na stambenom objektu, smrti člana porodice, zaposlenom po Granskom kolektivnom ugovoru.

U periodu kontrole, opštine su isplatile ukupno 236 socijalnih pomoći u ukupnom iznosu od 74.558,80€. Pomoći su isplaćivane za naknade za novorođenčad, pomoći za socijalno stanovanje i sanaciju štete na objektima usljed požara ili elementarne nepogode, za liječenje, smrti člana porodice.

U periodu kontrole dostavljeno je 1.013 odluka kojima su opredijeljena i plaćena sredstva sa tekuće budžetske rezerve u ukupnom iznosu od 5.365.423,55€. Sve odluke kojima su opredjeljena i plaćena sredstva su objavljene na internet stranici Agencije.

Ministarstvo finansija u periodu kontrole, je na osnovu 539 Odluka, iz budžetske rezerve isplatilo iznos od 4.953.735,24€, a opštine na osnovu 474 odluke iznos od 411.688,31€.

S tim u vezi, sa tekuće budžetske rezerve, od strane Ministarstva finansija i opština isplaćeno je ukupno 786 jednokratnih novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 882.021,18€.

Kada je u pitanju ograničenje zapošljavanja i obaveza dostavljanja odluka o zapošljavanju od početka kampanje je dostavljeno ukupno 5.377 ugovora o angažovanju i zapošljavanju (obrađeni ugovori, broj dostavljenih je veći) od strane 461 obveznika zakona, od čega je većina zapošljavanja na određeno, odnosno 3.228 ugovora, 259 na neodređeno, 1.576 ugovora djelu i 110 ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Odsjeku za pokretanje prekršajnih postupaka je upućeno 97 prijedloga zbog sumnje u kršenje član 44 stavov 2 Zakona. U toku je kontrola zaključenih ugovora o privremenim i povremenim poslovima radi utvrđivanja mogućeg kršenja člana 44 stav 2 Zakona.

Kada su u pitanju politički subjekti, otvoreno je 15 žiro računa od strane svih političkih subjekata kojima je potvrđena lista. Dostavljeno je 12 petnaestodnevnih izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica.

Na internet stranici Agencije, ažurirana je tabela opredijeljenih sredstava u kojoj su prikazani podaci o iznosu opredijeljenih sredstava za finansiranje izborne kampanje iz javnih izvora, iznosu opredijeljenih budžetskih sredstava po političkom subjektu, dozvoljenom iznosu koji politički subjekat može prikupiti iz privatnih izvora i dozvoljenoj visini troškova izborne kampanje po političkom subjektu.

Novosti