Agencija za sprječavanje korupcije

Obaveze političkih subjekata u kampanji za parlamentarne izbore

Neotvaranje posebnog žiro računa i nedostavljanje izvještaja utiču na narušavanje transparentnosti izbornog procesa, otvara sumnju u nezakonitost prikupljanja i trošenja sredstava za izbornu kampanju i povlači prekršajnu odgovornost.
11. maj 2023.

Agencija za sprječavanje korupcije obavještava političke subjekte koji će učestvovati na parlamentarnim izborima 11. juna 2023. godine na obaveze propisane Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Politički subjekti su dužni da otvore poseban žiro račun za prikupljanje sredstava i finansiranje troškova izborne kampanje, prije početka zakonom definisanih aktivnosti izborne kampanje, a najkasnije narednog dana od dana potvrđivanja izborne liste. Politički subjekat određuje odgovorno lice za namjensko trošenje sredstava i podnošenje izvještaja. O otvaranju žiro računa i određivanju odgovornog lica obavještava Agenciju u roku od tri dana.

Politički subjekti su dužni da dostave Agenciji:

  1. petnaestodnevni izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica (petnaestodnevno u toku kampanje od dana otvaranja žiro računa političkog subjekta);
  2. izvještaj o medijskom oglašavanju sedam dana prije dana održavaja izbora (5. juna);
  3. privremeni izvještaj o troškovima izborne kampanje pet dana prije dana održavanja izbora (6. juna);
  4. izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima u toku izborne kampanje, sa pratećom dokumentacijom, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora (11. jul).

Neotvaranje posebnog žiro računa i nedostavljanje izvještaja utiču na narušavanje transparentnosti izbornog procesa, otvara sumnju u nezakonitost prikupljanja i trošenja sredstava za izbornu kampanju i povlači prekršajnu odgovornost.

Detaljan prikaz obaveza za političke subjekte u vezi sa finansiranjem izborne kampanje je dostupan na linku Plan kontrole i nadzora.

Podaci o ukupnom iznosu opredijeljenih sredstava za finansiranje izborne kampanje iz javnih izvora, i dozvoljenoj visini troškova izborne kampanje dostupni su na linku Opredijeljena sredstva.

Za sve dodatne informacije obveznici Zakona mogu kontaktirati Odsjek za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, na telefon 020/447-706 i na email finansiranje@antikorupcija.me.

Novosti