Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 89. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

17. mart 2023.

Na današnjoj sjednici, Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je usvojio Plan rada Agencije za 2023. godinu.

Plan obuhvata 13 ključnih ciljeva formulisanih u skladu sa normativnim okvirom kojim se uređuje rad Agencije. Ciljevima su razrađene aktivnosti, očekivani ishodi, indikatori rezultata, kao i vremenski okvir realizacije, učesnici i odgovorna lica. Navedeni dokument obuhvata i obaveze koje proizilaze iz Strateškog plana ASK 2022-2024.

U okviru druge tačke dnevnog reda, razmatrana je Informacija o aktivnostima ASK u toku kampanje za izbor Predsjednika Crne Gore.

Konstatovano je da su sprovedene brojne aktivnosti i kontrole u izbornoj kampanji predviđene Planom kontrole i nadzora, kao i da je obezbijeđena puna transparentnost upotrebe javnih sredstava i finansiranja političkih subjekata.

Svi ugovori, izvještaji i dokumentacija dostavljeni od organa vlasti su kontrolisani i objavljeni na internet stranici institucija.

Sprovedeno je 17 kontrola organa vlasti i političkih subjekata, dok je u toku kontrola mjesečne potrošnje za mjesec februar, provjera dostavljanja dokumentacije o zapošljavanju, kao i kontrola propisanih ograničenja otpisa duga i upotrebe mehanizacije.

Inicirana su 173 postupka i 81 prekršaj protiv odgovornih lica u organima vlasti ili političkom subjektu.

Svi kandidati za Predsjednika Crne Gore su dostavili potrebne izvještaje u propisanom roku.

ASK vrši kontrolu utrošenih sredstava, odnosno troškova u kampanji, kroz praćenje njihovih aktivnosti od početka kampanje, pribavljanje dokumentacije koja se odnosi na navedene aktivnosti, kontrolu datih uslova i dr.

U dosadašnjem toku kampanje, izvršena je kontrola svih sedam subjekata, pribavljena je dokumentacija (ugovori, fakture, izvodi), kao i zapisnici, koji su, uz prateću dokumentaciju, objavljeni na sajtu ASK.

Zabilježeno je 138 aktivnosti od strane 76 pružalaca usluga, dok je u toku kontrola od strane 35 pružalaca usluga. Ukupna vrijednost utrošenih sredstava po osnovu zabilježenih aktivnosti je 915.626€ kod svih subjekata.

Novosti