Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 87. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

8. februar 2023.

Na današnjoj sjednici Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije razmatran je Plan kontrole i nadzora u toku kampanje za izbor Predsjednika Crne Gore, kao i aktivnosti Agencije u toku kampanje za izbor odbornika u Skupštini opštine Tuzi.

Ukupan broj obveznika sprovođenja Zakona na teritoriji Crne Gore je 1.045. Izdata su tri saopštenja koja se odnose na obaveze, ograničenja i zabrane organa vlasti, rok za podnošenje cjenovnika i najavu jedne kontrole.

Nijedan kandidat još uvijek nije otvorio poseban žiro-račun, a posljednji rok za otvaranje je 1. mart.

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i informacijom Ministarstva finansija o visini tekućeg budžeta, utvrđen je limit troškova izborne kampanje u iznosu od 1.769.098,32€.

Kada su u pitanju zapošljavanja, do 1. februara dostavljeno je ukupno 952 ugovora.

Isplaćeno je 40 jednokratnih novčanih pomoći od strane opština, koje su se odnosile na naknade za novorođenčad i socijalno stanovanje.

Od strane Ministarstva finansija i opština dostavljeno je 50 izvještaja za dva perioda, a koji se odnose na izvode iz trezora i analitičku karticu o potrošnji budžetske rezerve.

Dostavljene su 74 odluke na osnovu kojih je isplaćeno ukupno 74.884,02€ sredstava sa tekuće budžetske rezerve od čega se 53 odnose na jednokratne novčane pomoći (17.110€).

Do sada je podnijeto 25 prigovora, koji su se odnosili na neobjavljivanje analitičkih kartica.

Planom kontrole i nadzora je predviđena i terenska kontrola i to dvije opštine (Bar i Nikšić), jednog privrednog društva (Monteput d.o.o) i četiri obrazovne ustanove, dva ministarstva (Ministarstvo pravde i Ministarstvo rada i socijalnog staranja) i jedne zdravstvene ustanove (Klinički centar Crne Gore).

Planirane su i kontrole svih kandidata kojima je potvrđena kandidatura, tokom kojih će biti izvršen neposredan uvid u dokumentaciju subjekta, kao i prikupljeni svi podaci o aktivnostima subjekata u kampanji.

Kada su u pitanju zapošljavanja, Agenciji su dostavljena 82 ugovora (21 na neodređeno, 40 na određeno, 8 ugovora o djelu i 13 ugovora o stručnom osposobljavanju).

Do sada nije bilo isplata jednokratnih novčanih pomoći iz tekuće budžetske rezerve, kao ni od strane Centra za socijalni rad ili Opštine Tuzi.

Ukupan broj obveznika sprovođenja Zakona na teritoriji opštine Tuzi je 21, dok je limit troškova izborne kampanje utvrđen u iznosu od 10.255,90€.

Imajući u vidu navedene podatke, kao i djelovanje ASK u toku kampanje za izbor odbornika u SO Tuzi, konstatovano je da Agencija redovno sprovodi sve aktivnosti u pogledu kontrole i nadzora, kao i da je obezbijeđena transparentnost u pogledu poštovanja obaveza, zabrana i ograničenja.

Novosti