Agencija za sprječavanje korupcije

Obaveze, ograničenja i zabrane za organe vlasti u kampanji za predsjedničke izbore

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja se primjenjuje na teritoriji cijele države, počev od 17. januara.
18. januar 2023.

Odlukom predsjednice Skupštine Crne Gore od 16. januara 2023. godine raspisani su izbori za Predsjednika Crne Gore, koji će biti održani 19. marta 2023. Agencija za sprječavanje korupcije napominje sve organe vlasti da se Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja primjenjuje na teritoriji cijele države, počev od 17. januara.

Zakonom su propisane obaveze, ograničenja i zabrane za organe vlasti, političke subjekte i subjekte koji pružaju usluge medijskog oglašavanja, kao i nadležnosti Agencije za sprječavanje korupcije u toku kampanje.

Od dana raspisivanja izbora teku rokovi za organe vlasti da objavljuju i dostavljaju Agenciji izvještaje sa računa koje imaju u svom posjedu, izvode iz državnog trezora i analitičke kartice o potrošnji budžetske rezerve, podatke o raspodjeli socijalnih davanja, odluke o zapošljavanju i druge dokumente, u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa u toku izborne kampanje.

Posebno skrećemo pažnju na one zabrane i obaveze za organe vlasti za koje je Agencija u ranijem periodu pokrenula najviše prekršajnih postupaka, a odnose se na ograničenje mjesečne potrošnje i ograničenje i transparentnost zapošljavanja i angažovanja lica u kampanji.

Organi vlasti su dužni da sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostave Agenciji u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Organi vlasti su dužni da poštuju ograničenja mjesečne potrošnje u skladu sa limitima propisanim članom 38 Zakona, kao i da redovno objavljuju i dostavljaju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu. Ograničenje mjesečne potrošnje koje važi za organe vlasti iz pomenutog člana Zakona, pratiće se u toku februara.

Agencija naglašava da, u skladu sa mišljenjem Ministarstva finansija, u mjesečnu potrošnju ne ulaze donacije, krediti i sudska izvršenja.

Obaveza objavljivanja relevantnih podataka je propisana na sedmodnevnom nivou, a prvi izvještajni dan je ponedjeljak, 23. januar.

Članom 40 Zakona, državnim i lokalnim potrošačkim jedinicama propisana je zabrana isplate, odnosno davanja jednokratne novčane pomoći, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite, osim u slučaju smrti člana porodice, teškog oboljenja koje prouzrokuje trajni invaliditet u procentu većem od 50% ili štete na stambenom objektu ili imovini usljed požara ili prirodne nepogode. Detaljno pojašnjenje Agencije za sprječavanje korupcije u vezi sa socijalnim davanjima u izbornoj kampanji dostupno je na linku.

Obveznici su dužni da se pridržavaju zabrana i ograničenja propisanih Zakonom, a koje se, između ostalog, odnose na ograničenje zapošljavanja, zabranu korišćenja javnih prostorija pod uslovima koji nijesu jednaki za sve političke subjekte, i drugo.

Obaveze, zabrane i ograničenja za organe vlasti se nalaze na linku Uputstvo za obveznike .

Za sve dodatne informacije obveznici mogu da kontaktiraju Odsjek za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, na brojeve telefona 020/447-706 i 020/447-724, kao i na email finansiranje@antikorupcija.me.

Agencija će kompletnu dokumentaciju koju kontroliše učiniti javno dostupnom, objavljivanjem na svojoj internet stranici. Sistemskom kontrolom i nadzorom kampanje, Agencija za sprječavanje korupcije će dati svoj puni doprinos integritetu i kredibilitetu izbornog procesa.