Agencija za sprječavanje korupcije

Rok za dostavljanje odluka o visini članarine za 2023. godinu ističe 31. januara

16. januar 2023.

Djelujući na temelju svojih zakonskih nadležnosti, Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća političke subjekte da su, u skladu sa članom 15 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, dužni da do 31. januara donesu Odluku o visini članarine za 2023. godinu i dostave je Agenciji.

Obaveza se odnosi na sve političke partije iz registra političkih partija, kao i političke subjekte koji imaju osvojene mandate u Skupštini Crne Gore, odnosno skupštinama jedinica lokalne samouprave, bez obzira na to da li planiraju ili ne planiraju članarinu kao izvor finansiranja u 2023. godini. Tabela obveznika i status ispunjavanja obaveze se mogu naći u prilogu.

Odluke o visini članarine i odluke o neplaćanju članarine mogu se dostaviti Agenciji neposredno ili poštom na adresu ul. Kralja Nikole 27/V, 81000 Podgorica, ili na email: finansiranje@antikorupcija.me.

Poštujući Zakon, Agencija objavljuje odluke na svojoj internet stranici u roku od sedam dana od dana prijema.

Nepostupanje po članu 15 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja povlači prekršajnu odgovornost.

Novosti