Agencija za sprječavanje korupcije

Izmijenjeni limiti za potrošnju političkih subjekata u izbornoj kampanji u sedam opština

Usljed rebalansa budžeta u šest lokalnih samouprava došlo je do izmjene limita sredstava koje politički subjekat može da utroši za finansiranje kampanje za izbore odbornika.
18. oktobar 2022.

Agencija za sprječavanje korupcije obavještava javnost da je usljed rebalansa budžeta u šest lokalnih samouprava (Bijelom Polju, Danilovgradu, Žabljaku, Plužinama, Pljevljima i Podgorici) došlo do izmjene limita sredstava koje politički subjekat može da utroši za finansiranje kampanje za izbore odbornika.

Novi iznos u tim opštinama je, zbirno uzevši, za približno 14.200 eura veći od prethodnog.

Pored toga, zbog ustanovljenja Opštine Zeta, određen je limit troškova izborne kampanje u toj lokalnoj samoupravi u visini od 3.735,50 eura.

Nakon tih izmjena, za finansiranje izborne kampanje u 14 opština opredijeljeno je ukupno 326.756€, koliko i iznosi limit za političkog subjekta koji učestvuje na izborima u svih 14 lokalnih samouprava.

Tabela opredijeljenih sredstava je data u prilogu.

Novosti