Agencija za sprječavanje korupcije

Obaveze i zabrane za organe vlasti u izbornim kampanjama važe za cijelu teritoriju Crne Gore

Agencija za sprječavanje korupcije napominje sve organe vlasti da se Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja primjenjuje na teritoriji cijele države, počevši od 21. aprila.
20. april 2022.

Odlukom Predsjednika Crne Gore od 20. aprila 2022. godine raspisani su izbori za odbornike u skupštinama opština Bar, Danilovgrad, Kolašin i Podgorica, koji će biti održani 19. juna 2022. Budući da su prethodno raspisani i lokalni izbori u Budvi, Tivtu, Plužinama i na Žabljaku (5. jun), te Bijelom Polju i Šavniku (12. jun), Agencija za sprječavanje korupcije napominje sve organe vlasti da se Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja primjenjuje na teritoriji cijele države, počevši od 21. aprila.

Zakonom su propisane obaveze, ograničenja i zabrane za organe vlasti, političke subjekte i subjekte koji pružaju usluge medijskog oglašavanja, kao i nadležnosti Agencije za sprječavanje korupcije u toku kampanje.

Od dana raspisivanja izbora teku rokovi za organe vlasti, da objavljuju i dostavljaju Agenciji izvještaje sa računa koje imaju u svom posjedu, izvode iz državnog trezora i analitičke kartice o potrošnji budžetske rezerve, podatke o raspodjeli socijalnih davanja, odluke o zapošljavanju i druge dokumente, u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa u toku izborne kampanje.

Posebno skrećemo pažnju na one zabrane i obaveze za organe vlasti za koje je Agencija u ranijem periodu pokrenula najviše prekršajnih postupaka, a odnose se na ograničenje mjesečne potrošnje i ograničenje i transparentnost zapošljavanja i angažovanja lica u kampanji.

Organi vlasti su dužni da sve odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa zakonima kojima se uređuju radni odnosi, prava i obaveze državnih službenika i namještenika i obligacioni odnosi, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostave Agenciji u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Organi vlasti su dužni da poštuju limite mjesečne potrošnje u skladu sa limitima propisanim članom 38 Zakona, kao i da redovno objavljuju i dostavljaju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu.

Obaveza objavljivanja relevantnih podataka je propisana na sedmodnevnom nivou, a prvi izvještajni dan je utorak, 26. april.

Obveznici su dužni da se pridržavaju zabrana i ograničenja propisanih Zakonom, a koje se, između ostalog, odnose na ograničenje zapošljavanja, zabranu korišćenja javnih prostorija pod uslovima koji nijesu jednaki za sve političke subjekte, i drugo.

Obaveze, zabrane i ograničenja za organe vlasti se nalaze na linku Uputstvo za obveznike.

Za sve dodatne informacije obveznici mogu kontaktirati Odsjek za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, na telefon 020/407-706 i na email finansiranje@antikorupcija.me.

Kako je transparentnost ključ integriteta i kredibiliteta izbornog procesa, Agencija za sprječavanje korupcije će kompletnu dokumentaciju koju kontroliše učiniti javno dostupnom, objavljivanjem na svojoj internet stranici. Primjenom najviših profesionalnih standarda, Agencija će sistematskom kontrolom kampanje doprinijeti snaženju ambijenta vladavine prava i zaštiti javnog interesa.

Novosti