Agencija za sprječavanje korupcije

ASK sprovela obuke u Baru i Tivtu

21. mart 2022.

Nastavljajući da posvećeno djeluje na podizanju svijesti organa vlasti o njihovim zakonskih obavezama i ulozi u prevenciji korupcije, Agencija za sprječavanje korupcije je u petak, 18. marta, u Baru i Tivtu održala obuke na temu „Kontrola finansiranja političkih subjekata i integritet organa vlasti u izbornoj kampanji“.

Edukativnoj aktivnosti u Baru prisustvovalo je 19 učesnika, među njima i predsjednik i sekretar Skupštine opštine Bar, predstavnici Sekretarijata za finansije, Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije, Sekretarija za lokalnu samoupravu, Sekretarijata za kulturu, sport i mlade, Sekretarijata za privredu, Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Službe predsjednika Opštine, Službe zaštite i spašavanja, Službe za unutrašnju reviziju, Komunalne policije, JP Kulturni centar, JP Sportsko rekreativni centar, DOO Lovstvo i DOO Možura.

U Tivtu, obuku je pratilo 23 polaznika, i to: menadžerka Opštine Tivat, pomoćnica sekretara Skupštine opštine Tivat, predstavnici Sekretarijata za privredu, Sekretarijata za uređenje prostora, Sekretarijata za finansije, Sekretarijata za društvene djelatnosti, Službe zaštite, Službe za unutrašnju reviziju, Direkcije za imovinsko-pravne poslove, JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, JU Muzej i galerija, JU Gradska biblioteka, DOO Vodovod i kanalizacija, DOO Komunalno, DOO Lokalni javni emiter Radio Tivat i Turističke organizacije Tivat.

Službenici Odsjeka za sprovođenja mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja su im predstavili najbitnije segmente Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, naglašavajući obaveze, ograničenja i zabrane za organe vlasti.

Ispunjavajući misiju zaštite javnog interesa, Agencija za sprječavanje korupcije će i dalje doprinositi snaženju integriteta javnog sektora i promovisanju vrijednosti dobrog upravljanja.

Novosti