Agencija za sprječavanje korupcije

Izvještaj o sprovedenom nadzoru u toku izborne kampanje u Nikšiću

8. jun 2021.

Postupajući po zakonskim ovlašćenjima, Agencija za sprječavanje korupcije je, na temelju člana 46 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, donijela Izvještaj o sprovedenom nadzoru u toku izborne kampanje i izvršenoj kontroli finansiranja izborne kampanje političkih subjekata za izbore održane 14. marta u Nikšiću.

Izvještaj, koji je u integralnom obliku dostupan na linku, sadrži pregled aktivnosti Agencije uoči raspisivanja izbora, podatke o sprovedenoj kontroli finansiranja izborne kampanje, nadzoru nad upotrebom javnih sredstava, zaključke i anekse.

Sistemskim i obuhvatnim praćenjem kampanje, proaktivnim pristupom i odlučnim opredjeljenjem za transparentnost, Agencija je dala vidan doprinos kredibilitetu i legalitetu izbornog procesa.

Tokom kampanje, u skladu sa usvojenom Metodologijom, izvršena je suštinska i dubinska kontrola aktivnosti političkih subjekata, njihovog finansiranja i medijskog predstavljanja, prikupljenih i utrošenih sredstava. Politički subjekti su dostavili 54 izvještaja, koje je Agencija kontrolisala, učinivši dostupnim javnosti na svojoj internet stranici sve one za koje je imala zakonsku obavezu objavljivanja.

Instistiranjem na transparentnosti upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji, Agencija je izvršila terensku kontrolu i neposredan uvid u dokumentaciju organa vlasti, kontrolisala poštovanje Zakona putem izjašnjenja odgovornih lica, i analizirala i sistematizovala 1.750 izvještaja, koji su objavljeni na internet stranici. Sprovedeno je ukupno 105 postupka koji su se odnosili na nepravilnosti i sumnje da je došlo do kršenja Zakona.

U toku izborne kampanje podnijeto je pet prigovora od strane zainteresovane javnosti, civilnog sektora ili građana. Agencija je postupila po svim prigovorima i četiri prigovora proslijedila drugom organu na dalje postupanje. Pokrenut je jedan prekršajni postupak i izdato 30 prekršajnih naloga.

Brinući o javnom interesu, Agencija za sprječavanje korupcije će nastaviti da dosljedno i posvećeno obavlja preventivnu i kontrolnu ulogu u izbornom procesu, doprinoseći snaženju ambijenta vladavine prava i povjerenja građana u pravnu državu.

Novosti