Agencija za sprječavanje korupcije

Održana online obuka za menadžere integriteta

15. april 2020.

U saradnji sa Upravom za kadrove, službenici Odsjeka za integritet, lobiranje, praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije Marko Škerović i Gordana Đurašković održali su 13. i 14. aprila online obuku na temu plana integriteta za lica koja obavljaju funkciju menadžera integriteta.

Cilj obuke bio je približiti učesnicima značaj izrade i sprovođenja planova integriteta kao preventivnog antikorupcijskog mehanizma, te posebne uloge koju menadžeri integriteta imaju u procesu izgradnje snažne etičke infrastrukture u institucijama.

Polaznicima obuke su prezentovane odredbe Zakona o sprečavanju korupcije koje se odnose na sadržaj, implementaciju i monitoring planova integriteta, kao i praktična metodološka uputstva za efikasnu procjenu korupcijskih rizika i blagovremeno djelovanje na njih.

Tokom obuke predstavljena je i web aplikacija za planove integriteta, glavne funkcionalnosti te aplikacije, kao i najčešće nedoumice na koje su korisnici aplikacije nailazili u prethodnom periodu. Polaznici su imali priliku da putem chat opcije postave pitanja i daju eventualne komentare.

Dvodnevnu obuku je pohađalo 37 lica koja su određena za menadžere integriteta u svojim institucijama.

Obuka je organizovana online u cilju poštovanja i sprovođenja naredbi i preporuka nadležnih zdravstvenih organa koje se odnose na zaštitu građana od korona virusa.

Novosti