Agencija za sprječavanje korupcije

Uspješno završen IPA tvining projekat “Podrška implementaciji mjera integriteta“

Ojačane mjere za prevenciju korupcije uz podršku EU
14. mart 2019.

Rezultati uspješno sprovedenog EU tvining projekta za jačanje mjera integriteta i sprečavanje korupcije predstavljeni danas u Podgorici.

Dvogodišnji tvining projekat „Podrška implementaciji mjera integriteta“ finansirala je Evropska unija sa 600.000 eura, a sprovela ga je Nacionalna agencija za borbu protiv korupcije Republike Italije (ANAC), dok je crnogorska institucija korisnica Agencija za sprječavanje korupcije (ASK).

Projekat je pružio podršku u sprovođenju mjera integriteta u institucijama javnog sektora i unapredio sistem za sprečavanje korupcije i antikorupcijskih politika, kroz jačanje kapaciteta Agencije za sprječavanje korupcije za sprovođenje njenih nadležnosti.

Skup su otvorili zamjenica glavnog pregovarača i nacionalni IPA koordinator u Vladi Crne Gore, g-đa Ivana GLIŠEVIĆ ĐUROVIĆ i šef Delegacije EU u Crnoj Gori, Nj.E. g. Aivo ORAV. Potom su se gostima obratili predstavnici tvining partnera u ovom projektu, gđa Nikoleta PARIZI, članica Savjeta Nacionalne agencija za borbu protiv korupcije Republike Italije, i g. Sreten RADONJIĆ, direktor Agencije za sprječavanje korupcije. O ključnim rezultatima projekta govorila je gđa Sonja LEVSTIK, stalna tvining savjetnica na ovom projektu, a skup je zatvorio Nj.E. g. Luka ZELIOLI, ambasador Republike Italije u Crnoj Gori.

Projektne aktivnosti bile su usmjerene na unapređenje primjene mjera integriteta, sistema za prijave i zaštitu zviždača, kao i regulative kojom se uređuje djelatnost lobiranja u Crnoj Gori. Rad italijanskih eksperata i službenika ASK odvijao se kroz obuke, sastanke, radionice i dvije studijske posjete relevantnim institucijama Republike Italije u Rimu.

U cilju unapređenja implementacije i mjera integriteta u javnom sektoru, tvining partneri su posebnu pažnju posvetili analizi zakonske regulative i njene primjene u četiri oblasti od posebnog rizika od korupcije: javnim nabavkama; privatizaciji; zdravstvu; prosvjeti. Ove analize i preporuke unaprijediće rad Agencije u praćenju propisa i davanju mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije.

Radi poboljšanja primjene zakonske regulative o postupanju po prijavama i zaštiti zviždača, preporuke sačinjene na osnovu najbolje evropske i međunarodne prakse će se koristiti u formulaciji predloga za izmjene i dopune Zakona o sprječavanju korupcije, kao i za unapređenje postojećeg sistema prijave zviždača i njegovog funkcionisanja. Saradnja sa predstavnicima privatnog sektora, uspostavljena u okviru ovog projekta, biće nastavljena u cilju podizanja svijesti kod zaposlenih u privatnom sektoru o mehanizmima prijavljivanja i zaštite zviždača, i bolje osposobljenosti lica za postupanje po prijavama zviždača.

Da bi se doprinijelo boljoj implementaciji Zakona o lobiranju, pristupilo se analizi postojeće zakonske regulative, kao i snažnijoj promociji ovog zakona u stručnoj i opštoj javnosti. Tvining partneri su utvrdili i niz predloga za eventualne izmjene i dopune Zakona o lobiranju u budućnosti.

U cilju unapređenja organizacionih kapaciteta Agencije, sprovedena je procjena potrebe za profesionalnim usavršavanjem zaposlenih Agencije i date preporuke i alati za dalji rad. Održan je niz obuka za kadar Agencije i izrađena nova informativna brošura o ključnim nadležnostima Agencije za obveznike sprovođenja zakona. Date su i smjernice za unapređenje saradnje između ASK i drugih organa i institucija.

Svečanoj ceremoniji zatvaranja prisustvovao je veliki broj visokih predstavnika Vlade Crne Gore, diplomatskih misija država i međunarodnih organizacija u Crnoj Gori, kao i gostiju iz javnog i nevladinog sektora.

Novosti