Agencija za sprječavanje korupcije

Posao Agencije je da poštuje i primjenjuje zakon

Privržena načelima vladavine prava, Agencija će se i dalje kretati u okvirima koje joj omogućava i propisuje zakonodavni okvir, kao i ukazivati na načine za njegovo unapređenje i neophodnost donošenja Zakona o Vladi, koji bi popunio brojne postojeće pravne praznine.
31. maj 2023.

Uprava za ljudske resurse je 26. maja, odnosno u toku trajanja kampanje za parlamentarne izbore, za potrebe Ministarstva kapitalnih investicija raspisala javni konkurs za šest generalnih direktora/direktorica direktorata u tom Vladinom resoru. Tim povodom u javnosti su se mogle čuti određene primjedbe na račun navodnog izostanka reakcije Agencije za sprječavanje korupcije, koje su u potpunosti pravno neosnovane.

Nije na Agenciji da odobrava ili ne odobrava praksu zapošljavanja u posljednjim danima mandata Vlade, ili da ocijenjuje njenu svrsishodnost. Posao Agencije je da poštuje i primjenjuje zakon.

A Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, podsjećamo, ne propisuje zabranu zapošljavanja u toku izborne kampanje za popunu slobodnih radnih mjesta predviđenih važećim pravilnikom o sistematizaciji, kako na određeno, tako i neodređeno vrijeme.

Šta misli o pravnim propustima tog akta, koje ostavljaju prostor za različita tumačenja i moguće zloupotrebe, Agencija za sprječavanje korupcije je artikulisala još 2018. godine, kada je, na osnovu iskustava u primjeni Zakona i mišljenja eksperata, definisala 46 preporuka za njegovu izmjenu. Prihvaćena je 21, dok nije usvojen niz naših sugestija koje bi doveli do suštinskog poboljšanja i uklanjanja manjkavosti zakonskog teksta, te njegovog usaglašavanja sa Zakonom o prekršajima i Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

Privržena načelima vladavine prava, Agencija će se i dalje kretati u okvirima koje joj omogućava i propisuje zakonodavni okvir, kao i ukazivati na načine za njegovo unapređenje i neophodnost donošenja Zakona o Vladi, koji bi popunio brojne postojeće pravne praznine. Ipak, konačna riječ zavisi od političke volje i od donosilaca propisa.

Parlamentarni izbori 2023