Agencija za sprječavanje korupcije

Članovi popisnih komisija imaju status javnih funkcionera

Kao javni funkcioneri, članovi popisnih komisija su u obavezi da dostavljaju izvještaje o prihodima i imovini.
23. novembar 2023.

Reagujući na pojačan interes javnosti, Agencija za sprječavanje korupcije obavještava da članovi popisnih komisija u jedinicama lokalnih samouprava, koje imenuje direktor Uprave za statistiku, imaju status javnih funkcionera.

Riječ je o imenovanim licama u organu državne uprave u skladu sa članom 3 Zakona o sprječavanju korupcije, a u vezi sa članom 15 stav 2 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova.

Kao javni funkcioneri, članovi popisnih komisija su u obavezi da dostavljaju izvještaje o prihodima i imovini.

Arhiva novosti