Agencija za sprječavanje korupcije

Agencija objavila listu lica određenih za postupanje po prijavama zviždača i listu menadžera integriteta

Agencija koristi priliku da još jednom ukaže na ključnu ulogu i značaj lica određenih za postupanje po prijavama zviždača i menadžera integriteta za unapređenje etike i integriteta u institucijama javnog sektora.
10. novembar 2023.

Posvećena transparentnosti kao jednoj od ključnih vrijednosti u kontekstu zaštite javnog interesa, Agencija za sprječavanje korupcije objavila je na svojoj internet stranici Listu lica određenih za postupanje po prijavama zviždača u organima vlasti, privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima i Listu menadžera integriteta.

Agencija podsjeća organe vlasti, privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnike da su, u skladu sa članom 49 Zakona o sprječavanju korupcije (ZSK), dužni da odrede lice za prijem i postupanje po prijavi zviždača. Prema članu 74 ZSK, starješina organa vlasti ima obavezu da rješenjem odredi lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta organa vlasti – menadžera integriteta.

Takođe, podsjećamo na obavezu obavještavanja Agencije i dostavljanja rješenja ukoliko je došlo do određivanja novih lica na ove pozicije.

Agencija koristi priliku da još jednom ukaže na ključnu ulogu i značaj lica određenih za postupanje po prijavama zviždača i menadžera integriteta za unapređenje etike i integriteta u institucijama javnog sektora.

Lica određena za postupanje po prijavama zviždača sprovode postupak radi provjere istinitosti navoda iz prijave zviždača i predlažu mjere starješini organa, odnosno odgovornom licu u pravnom licu ili kod preduzetnika, ukoliko utvrde postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. Kao takvi, oni imaju ključnu ulogu u očuvanju odgovornosti i integriteta u institucijama javnog i privatnog sektora.

Menadžer integriteta je centralna osoba u procesu procjene rizika od korupcije, ažuriranja mjera u planu integriteta i koordinacije sprovođenja planiranih mjera i aktivnosti koje se odnose na osnaživanje integriteta i sprečavanje korupcije, kao i drugog neetičnog i neprofesionalnog ponašanja zaposlenih.

Lista lica određenih za postupanje po prijavama zviždača u organima vlasti, privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima:

https://www.antikorupcija.me/me/zvizdaci/interne-prijave/

Lista menadžera integriteta:

https://www.antikorupcija.me/me/integritet/menadzeri-integriteta/

Arhiva novosti