Agencija za sprječavanje korupcije

Perović: Izvještaj EK o napretku Crne Gore pokazao da ASK ostaje ključna institucija za promovisanje integriteta i sprječavanje korupcije

"Izvještaj je dokaz da se poštovanjem vladavine prava i sistema vrijednosti koji je utemeljen u pravnom poretku Crne Gore, sa visokim stepenom usaglašenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije, mogu dobiti pozitivne ocjene."
9. novembar 2023.

Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) ostaje ključna crnogorska institucija za promovisanje integriteta i sprečavanje korupcije, što je prepoznato u Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore, kazala je direktorica Agencije Jelena Perović.

Ona je, povodom Izvještaja koji je predstavljen juče, kazala da će ASK nastaviti da postiže rezultate prepoznate u tom dokumentu, težeći da osnaži efekte svog djelovanja usvajanjem navedenih preporuka.

„ASK će se u narednom periodu fokusirati na unapređenje pravnog, institucionalnog i strateškog okvira za sprečavanje i borbu protiv korupcije na državnom nivou“, poručila je Perović.

Kazala je i da ohrabruju nalazi u kojima su prepoznati rezultati u istrazi i gonjenju nekih visokoprofilnih slučajeva korupcije tokom 2022. godine.

„ASK će se dodatno založiti da odgovor organa za sprovođenje zakona, tužilaštva i krivičnog pravosuđa bude pravovremen, kako bi pratio napore naše institucije u sprečavanju korupcije“, istakla je Perović.

Ukazala je da je u Izvještaju notirano i da je ASK nastavila svoje komunikacijske aktivnosti i saradnju sa nevladinim sektorom.

„Izvještaj je prepoznao uspješnost ASK u prevenciji korupcije, u pogledu broja obrađenih predmeta, kao i proaktivniji pristup u radu i aktivnostima informisanja javnosti, medija i civilnog društva. O kvalitetu naših analiza propisa svjedoči činjenica da je u mišljenjima Evropske komisije i Venecijanske komisije ukazano na iste korupcijske rizike na koje je upozoravala Agencija, a koji su se, nažalost, ispostavili kao realni, posebno u sistemskim zakonima“, navela je Perović.

Kako je rekla, u Izvještaju je navedeno i da je ASK nastavila sa aktivnostima na informisanju i podršci zainteresovanih u vezi sa obavezom podnošenja izvještaja o prijavama prihoda i imovine.

„U cjelini gledano, Izvještaj je dokaz da se poštovanjem vladavine prava i sistema vrijednosti koji je utemeljen u pravnom poretku Crne Gore, sa visokim stepenom usaglašenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije, mogu dobiti pozitivne ocjene. Pozivamo sve državne institucije da slijede naš primjer, kako bismo zajedno napravili odlučujuće korake ka pridruživanju evropskoj porodici naroda“, zaključila je Perović.

Arhiva novosti