Agencija za sprječavanje korupcije

Moldavija se pridružila Međunarodnom sporazumu o razmjeni podataka u svrhu provjere izjava o imovini

Republika Moldavija potpisala je u ponedjeljak, 23. oktobra 2023. godine, u Kišinjevu Međunarodni sporazum o razmjeni podataka u svrhu provjere izjava o imovini, čime se pridružila ranijim potpisnicama Crnoj Gori, Republici Sjevernoj Makedoniji i Republici Srbiji.
25. oktobar 2023.

Priključivanje Moldavije Sporazumu je inicirao i koordinisao Sekretarijat Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI).

Na svečanosti organizovanoj u Ministarstvu pravde, ministarka pravde Republike Moldavije Veronika Mihailov-Moraru je kazala da je borba protiv korupcije jedan od prioriteta moldavske vlade koja je posvećena obezbjeđivanju svih alata i mehanizama za jačanje institucionalnih kapaciteta u sprečavanju korupcije. Potpisivanje Sporazuma je, u tom pravcu, jedan od korisnih koraka da se osiguraju mehanizmi za uspostavljanje najviših standarda etike i integriteta.

Potpisivanje Sporazuma u Moldaviji

Predsjedavajuća RAI Laura Stefan je rekla da Sporazum na najbolji način odražava napore ove organizacije u pružanju podrške u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi – izgradnjom nacionalnih kapaciteta, podrškom jačanju zakonskih okvira, obukama o specifičnim antikorupcijskim alatima, i podsticanjem i unapređenjem regionalne saradnje.

Svečanosti potpisivanja prisustvovali su predstavnici tamošnjih Uprave za nacionalni integritet, Nacionalnog antikorupcijskog centra i Ministarstva spoljnih poslova i evropskih integracija, kao i zemalja članica RAI, te Ukrajine, koja ima status posmatrača. Crnu Goru je predstavljao Boris Vukašinović, v.d. pomoćnika direktorice Agencije za sprječavanje korupcije i član Upravnog odbora RAI.

RAI Moldavija

Međunarodni sporazum o razmjeni podataka u svrhu provjere izjava o imovini potpisan je 19. marta 2021. godine u Beogradu, od strane ministara nadležnih za poslove pravosuđa Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Ipak, Sporazum i dalje nije ratifikovan ni u jednoj od zemalja potpisnica.

Arhiva novosti