Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnici ASK u studijskoj posjeti litvanskoj Službi za posebne istrage

13. oktobar 2023.

Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije, načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić i načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje Marko Škerović, učestvovali su 10. i 11. oktobra u studijskoj posjeti litvanskoj Službi za posebne istrage (Special Investigation Service – STT) u Viljnusu. Radna posjeta organizovana je u okviru Projekta za razmjenu najboljih praksi u oblasti antikorupcije (Best anti-corruption practice exchange – BACPE), koji sprovodi Evropska antikorupcijska mreža u okviru Organizacije evropskih partnera za borbu protiv korupcije (EPAC/EACN).

Cilj posjete je bila razmjena znanja i najboljih praksi u oblasti procjene i upravljanja rizicima od korupcije.

Predstavnici Agencije bili su u prilici da se upoznaju sa zakonodavnim okvirom i nadležnostima STT-a. Predstavljen je novi litvanski Zakon o sprečavanju korupcije, a poseban akcenat stavljen je na mjere prevencije korupcije, procjenu i analizu korupcijskih rizika na institucionalnom nivou, utvrđivanje vjerovatnoće nastanka i razvoja korupcije u javnom sektoru, antikorupcijsku procjenu propisa i sistemsko djelovanje protiv svih oblika koruptivnih radnji. Domaćini su prikazali različite antikorupcijske kampanje Službe za posebne istrage, usmjerene na podizanje svijesti građana o važnosti njihovog aktivnog učešća u suzbijanju korupcije, kao i novi edukativni program koji obuhvata Akademiju integriteta i inovativnu platformu za elektronsko učenje, koja je dostupna na internet stranici STT- a.

Predstavnici Agencije su predstavili najbolje crnogorske prakse kada je u pitanju oblast procjene rizika od korupcije, kroz mehanizme planova integriteta, antikorupcijske procjene propisa, kao i postupanja po prijavama i zahtjevima za zaštitu zviždača. Litvanske kolege izrazile su posebno interesovanje za sadržaj i efekte Metodologije za procjenu primjene antikorupcijskih mjera, koju ASK sprovodi u saradnji sa UNDP, oblasti u kojima je ASK do sada izvršila antikorupcijsku analizu propisa, kao i statistiku u pogledu prijava zviždača od osnivanja Agencije.

BACPE projekat ima za cilj razmjenu najuspješnijih praksi u borbi protiv korupcije i prevara, te dijeljenje ekspertize između članova EPAC/EACN. Organizacija evropskih partnera za borbu protiv korupcije i Evropska antikorupcijska mreža su nezavisni forumi za praktičare, koji uglavnom funkcionišu kao jedna mreža, sa ciljem sprečavanja i borbe protiv korupcije. EPAC čine antikorupcijski i policijski organi zemalja članica Savjeta Evrope, dok EACN mreža okuplja antikorupcijska tijela zemalja članica Evropske unije.

Novosti